BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ

Nụ cười sáng chuẩn xinh

Dịch vụ

Giá tiền

Răng toàn sứ Lava
(Bảo hành: 12 Năm)

7,000,000đ

Răng toàn sứ Emax
(Bảo hành: 10 Năm)

5,500,000đ

Răng toàn sứ Cercon HT
(Bảo hành: 8 Năm)

3,500,000đ

Răng sứ kim loại Titan Đức
(Bảo hành: 4 Năm)

2,500,000đ

Răng sứ kim loại Đức
(Bảo hành: 3 Năm)

1,500,000đ

 • Từ 1 đến 5 răng: Giảm 5%
 • Từ 6 đến 11 răng: Giảm 10%
 • Từ 12 răng trở lên: Giảm 15%

Dịch vụ

Giá tiền

Răng toàn sứ Lava
(Bảo hành: 12 Năm)

7,000,000đ

Răng toàn sứ Emax
(Bảo hành: 10 Năm)

5,500,000đ

Răng toàn sứ Cercon HT
(Bảo hành: 8 Năm)

3,500,000đ

Răng sứ kim loại Titan Đức
(Bảo hành: 4 Năm)

2,500,000đ

Răng sứ kim loại Đức
(Bảo hành: 3 Năm)

1,500,000đ

 • Từ 1 đến 5 răng: Giảm 5%
 • Từ 6 đến 11 răng: Giảm 10%
 • Từ 12 răng trở lên: Giảm 15%

Dịch vụ

Giá tiền

Mặt dán sứ Veneer Lava
(Bảo hành: 12 Năm)

7,000,000đ

Mặt dán sứ Veneer Emax
(Bảo hành: 10 Năm)

5,500,000đ

 • Từ 1 đến 5 răng: Giảm 5%
 • Từ 6 đến 11 răng: Giảm 10%
 • Từ 12 răng trở lên: Giảm 15%

Dịch vụ

Giá tiền

Răng toàn sứ Lava
(Bảo hành: 12 Năm)

7,000,000đ

Răng toàn sứ Emax
(Bảo hành: 10 Năm)

5,500,000đ

Răng toàn sứ Cercon HT
(Bảo hành: 8 Năm)

3,500,000đ

Răng sứ kim loại Titan Đức
(Bảo hành: 4 Năm)

2,500,000đ

Răng sứ kim loại Đức
(Bảo hành: 3 Năm)

1,500,000đ

 • Từ 1 đến 5 răng: Giảm 5%
 • Từ 6 đến 11 răng: Giảm 10%
 • Từ 12 răng trở lên: Giảm 15%

TRỒNG RĂNG IMPLANT 5S

Ăn Ngon Trọn Đời

Dịch vụ

Giá tiền

Implant Pháp – ETK
(Bảo hành: Trọn đời)

25,000,000đ
Giảm 8,000,000đ

Implant Mỹ – Dentium
(Bảo hành: Trọn đời)

19,000,000đ
Giảm 5,000,000đ

Implant Hàn Quốc – Biotem
(Bảo hành: Trọn đời)

14,000,000đ
Giảm 3,000,000đ

Răng sứ cao cấp Lava/Implant
(Bảo hành: 12 Năm)

8,000,000đ

Răng sứ cao cấp Cercon/Implant
(Bảo hành: 8 Năm)

5,000,000đ

Răng sứ cao cấp Titanium/Implant
(Bảo hành: 4 Năm)

2,500,000đ

Dịch vụ

Giá tiền

Implant Pháp – ETK
(Bảo hành: Trọn đời)

25,000,000đ
Giảm 8,000,000đ

Implant Mỹ – Dentium
(Bảo hành: Trọn đời)

19,000,000đ
Giảm 5,000,000đ

Implant Hàn Quốc – Biotem
(Bảo hành: Trọn đời)

14,000,000đ
Giảm 3,000,000đ

Răng sứ cao cấp Lava/Implant
(Bảo hành: 12 Năm)

8,000,000đ

Răng sứ cao cấp Cercon/Implant
(Bảo hành: 8 Năm)

5,000,000đ

Răng sứ cao cấp Titanium/Implant
(Bảo hành: 4 Năm)

2,500,000đ

Dịch vụ

Giá tiền

Implant toàn hàm cố định Thụy Điển
(Bảo hành: Trọn đời)

190,000,000đ

Implant toàn hàm cố định Pháp
(Bảo hành: Trọn đời)

145,000,000đ

Implant toàn hàm cố định Mỹ
(Bảo hành: Trọn đời)

130,000,000đ

Implant toàn hàm cố định Hàn Ǫuốc
(Bảo hành: Trọn đời)

84,000,000đ

Implant toàn hàm bán cố định Hàn Ǫuốc loại 1
(Bảo hành: Trọn đời)

35,000,000đ

Implant toàn hàm bán cố định Hàn Ǫuốc loại 2
(Bảo hành: Trọn đời)

42,000,000đ

Ưu đãi đặc biệt tháng 6/2024

Giảm 10.000.000đ phí trụ
Hoặc giảm 10.000.000đ phí 2 đơn vị ghép xương

Dịch vụ

Giá tiền

Implant toàn hàm cố định Thụy Điển
(Bảo hành: Trọn đời)

190,000,000đ

Implant toàn hàm cố định Pháp
(Bảo hành: Trọn đời)

145,000,000đ

Implant toàn hàm cố định Mỹ
(Bảo hành: Trọn đời)

130,000,000đ

Implant toàn hàm cố định Hàn Ǫuốc
(Bảo hành: Trọn đời)

84,000,000đ

Implant toàn hàm bán cố định Hàn Ǫuốc loại 1
(Bảo hành: Trọn đời)

35,000,000đ

Implant toàn hàm bán cố định Hàn Ǫuốc loại 2
(Bảo hành: Trọn đời)

42,000,000đ

Ưu đãi đặc biệt tháng 6/2024

Giảm 10.000.000đ phí trụ
Hoặc giảm 10.000.000đ phí 2 đơn vị ghép xương

NIỀNG RĂNG THẨM MỸ

Hãy niềng răng sớm

Niềng răng mắc cài

Giá tiền

Niềng răng mắc cài sứ - mức 1

33,000,000đ

Niềng răng mắc cài sứ - mức 2

39,000,000đ

Niềng răng mắc cài kim loại - mức 1

25,000,000đ

Niềng răng mắc cài kim loại - mức 2

32,000,000đ

Niềng răng mắc cài kim loại - mức 3

36,000,000đ

Chính sách thanh toán: trả trước 6 triệu đồng. Trả góp trong 24 tháng.

 • Giảm 3.000.000đ (chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên trong tháng 6/2024).
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi thanh toán hết phần còn lại
 • Miễn phí chí phí nhổ răng chỉnh nha
 • Giảm 50% nhổ răng khôn
 • Khi thanh toán 10.000.000đ tặng máy tăm nước Máy tăm nước Colgate®
 • Tặng 1 gói tẩy trắng sau khi tháo niềng.

Niềng răng mắc cài

Giá tiền

Niềng răng mắc cài sứ - mức 1

33,000,000đ

Niềng răng mắc cài sứ - mức 2

39,000,000đ

Niềng răng mắc cài kim loại - mức 1

25,000,000đ

Niềng răng mắc cài kim loại - mức 2

32,000,000đ

Niềng răng mắc cài kim loại - mức 3

36,000,000đ

Chính sách thanh toán: trả trước 6 triệu đồng. Trả góp trong 24 tháng.

 • Giảm 3.000.000đ (chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên trong tháng 6/2024).
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi thanh toán hết phần còn lại
 • Miễn phí chí phí nhổ răng chỉnh nha
 • Giảm 50% nhổ răng khôn
 • Khi thanh toán 10.000.000đ tặng máy tăm nước Máy tăm nước Colgate®
 • Tặng 1 gói tẩy trắng sau khi tháo niềng.

Niềng răng trong suốt

Giá tiền

Niềng răng trong suốt 5S - mức 0

45,000,000đ

Niềng răng trong suốt 5S - mức 1

88,000,000đ

Niềng răng trong suốt 5S - mức 2

36,000,000đ

Niềng răng trong suốt 5S - mức 3

88,000,000đ

Niềng răng trong suốt Invisalign - mức 1

90,000,000đ

Niềng răng trong suốt Invisalign - mức 2

120,000,000đ

Niềng răng trong suốt Invisalign - mức 3

150,000,000đ

 • Niềng răng trong suốt trả trước 20.000.000đ | Trả góp 0% | Giảm 7.000.000đ (chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên của tháng 6/2024)
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi thanh toán hết phần còn lại
 • Miễn phí chí phí nhổ răng chỉnh nha
 • Giảm 50% nhổ răng khôn
 • Tặng máy tăm nước Máy tăm nước Colgate®
 • Tặng Ly limited của ClearCorrect 
 • Tặng bộ quà tặng ClearCorrect
 • Tặng 1 gói tẩy trắng sau khi tháo niềng

Niềng răng trong suốt

Giá tiền

Niềng răng trong suốt 5S - mức 0

45,000,000đ

Niềng răng trong suốt 5S - mức 1

88,000,000đ

Niềng răng trong suốt 5S - mức 2

36,000,000đ

Niềng răng trong suốt 5S - mức 3

88,000,000đ

Niềng răng trong suốt Invisalign - mức 1

90,000,000đ

Niềng răng trong suốt Invisalign - mức 2

120,000,000đ

Niềng răng trong suốt Invisalign - mức 3

150,000,000đ

 • Niềng răng trong suốt trả trước 20.000.000đ | Trả góp 0% | Giảm 7.000.000đ (chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên của tháng 6/2024)
 • Giảm thêm 1.000.000đ khi thanh toán hết phần còn lại
 • Miễn phí chí phí nhổ răng chỉnh nha
 • Giảm 50% nhổ răng khôn
 • Tặng máy tăm nước Máy tăm nước Colgate®
 • Tặng Ly limited của ClearCorrect 
 • Tặng bộ quà tặng ClearCorrect
 • Tặng 1 gói tẩy trắng sau khi tháo niềng

TẨY TRẮNG RĂNG

Giải pháp cho nụ cười rạng rỡ

Dịch vụ

Giá tiền

Tẩy trắng răng tại phòng và nhà

2,000,000đ

Tẩy trắng răng tại phòng

1,500,000đ

Tẩy trắng răng tại nhà (khay + 5 ống thuốc)

1,200,000đ

Tẩy trắng răng tại nhà (khay + 3 ống thuốc)

800,000đ

Khay tẩy trắng

200,000đ

Thứ 2 - Thứ 6: 1.200.000đ/2 hàm khi đi 1 người
Thứ 2 - Thứ 6:  999.0000đ/2 hàm khi đi 2 người
Thứ 7 - Chủ Nhật: 1.500.000đ 

Dịch vụ

Giá tiền

Tẩy trắng răng tại phòng và nhà

2,000,000đ

Tẩy trắng răng tại phòng

1,500,000đ

Tẩy trắng răng tại nhà (khay + 5 ống thuốc)

1,200,000đ

Tẩy trắng răng tại nhà (khay + 3 ống thuốc)

800,000đ

Khay tẩy trắng

200,000đ

Thứ 2 - Thứ 6: 1.200.000đ/2 hàm khi đi 1 người
Thứ 2 - Thứ 6:  999.0000đ/2 hàm khi đi 2 người
Thứ 7 - Chủ Nhật: 1.500.000đ 

CẠO VÔI RĂNG

Hãy chăm sóc sức khỏe răng miệng

Dịch vụ

Giá tiền

Cạo vôi răng
*Đặc biệt: Cạo vôi răng chỉ còn 99k chỉ áp dụng cho khách có đặt lịch hẹn trước.

200,000đ

Dịch vụ

Giá tiền

Cạo vôi răng
*Đặc biệt: Cạo vôi răng chỉ còn 99k chỉ áp dụng cho khách có đặt lịch hẹn trước.

200,000đ

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Tìm hiểu thêm

quy trình nha khoa an toàn tuyệt đối

Quy trình an toàn
Quy trình an toàn MB

Thông tin đặt hẹn
  phone 13 Tư vấn miễn phí: 078 800 9123