Chính sách trả góp - Nha Khoa 5S

Trả góp lãi suất 0% tại Nha Khoa 5S

Nha Khoa 5S hỗ trợ khách hàng trả góp lãi suất 0% thông qua thẻ tín dụng Visa, MasterCard, JCB.
Riêng đối với dịch vụ niềng răng, Nha Khoa 5S hỗ trợ trả góp 0% tại nha khoa.

Thanh toán qua thẻ

Thanh toán bằng ATM, Visa/Mastercard

Nha Khoa 5S cũng hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng thẻ ATM, Visa/Mastercard. Quý khách có thể quẹt thẻ khi thanh toán tại phòng khám.

Thanh toán tiền mặt

Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại tất cả các chi nhánh của Nha Khoa 5S.

Thanh toán tiền mặt

Thanh toán bằng
tiền mặt

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại tất cả các chi nhánh của Nha Khoa 5S.

Thanh toán qua thẻ

Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Mastercard

Nha Khoa 5S cũng hỗ trợ khách hàng thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Mastercard. Quý khách có thể quẹt thẻ khi thanh toán tại cửa hàng.

Chính sách trả góp - Nha Khoa 5S

Trả góp lãi suất 0% tại Nha Khoa 5S

Nha Khoa 5S hỗ trợ khách hàng trả góp lãi suất 0% thông qua thẻ tín dụng Visa, MasterCard, JCB.
Riêng đối với dịch vụ niềng răng, Nha Khoa 5S hỗ trợ trả góp 0% tại nha khoa.