thum bác thịnh

BÁC SĨ VÕ ĐOÀN THỊNH

giới thiệu

thum bác thịnh

BÁC SĨ võ đoàn thịnh

Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Cần Thơ, Bác sĩ Võ Đoàn Thịnh không ngừng trau dồi kỹ năng và chuyên môn qua nhiều khóa học chuyên sâu.

Bác Thịnh không chỉ học tập tại Việt Nam mà còn tu nghiệp tại các quốc gia hàng đầu về y học như Mỹ và Hàn Quốc. Bác đã tham gia chương trình “Cập Nhật Implant toàn cầu lần thứ 12” tại Đại học New York và hội thảo DiGital Minimalism tại Hàn Quốc. Những kinh nghiệm quý báu từ các chương trình đào tạo quốc tế này đã giúp bác sĩ Thịnh nắm vững công nghệ và phương pháp điều trị tiên tiến nhất.

Với tâm huyết và sự am hiểu sâu sắc về ngành nghề, bác sĩ Võ Đoàn Thịnh đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt, mang lại cho bệnh nhân những dịch vụ chăm sóc răng miệng chất lượng và hiện đại nhất.

kinh nghiệm & thành tựu

circle-dot-filled-svgrepo-com

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại Học Y Dược Cần Thơ.

circle-dot-filled-svgrepo-com

Bác sĩ Khoa Phục hình thuộc Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc Kim Hospital – TP. Hồ Chí Minh.

circle-dot-filled-svgrepo-com

Hoàn thành Khoá Cấy ghép Implant tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt – Tp. Hồ Chí Minh.

circle-dot-filled-svgrepo-com

Tốt nghiệp loại Giỏi – Chương trình đào tạo Phục hình Sứ thẩm mỹ SSP tại Y Company.

circle-dot-filled-svgrepo-com

Tu nghiệp tại Mỹ chương trình “Cập Nhật Implant toàn cầu lần thứ 12“ thuộc Đại học New York.

circle-dot-filled-svgrepo-com

Tham gia hội thảo DiGital Minimalism tại Hàn Quốc. Tu nghiệp tại khoa Răng Hàm Mặt thuộc Bệnh viện Đại học Yonsei Hàn Quốc.